Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Tình Đã Vụt Bay - Vũ Tuấn Đức - Trần Thái Hòa


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Vũ Tuấn Đức
Tiếng Hát: Trần Thái Hòa
Thực Hiện Youtube: Tuong La