Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Đặng Anh Tuấn Chúc Mừng Phục Sinh 2016

Hình này chụp tại Hội Dòng Bác Ái Fatima Bình Triệu
sáng Chủ nhật Lễ Lá 20 Mars vừa qua


Đặng Anh Tuấn