Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Nhích Lại Gần Trăng


Tháng Ba dệt mộng thu sa
Nhạc trầm trăng loáng đêm tha thiết ngời
Gió đong đưa lá mỉm cười
Vàng mơ bắt bóng gọi mời chiêm bao
Trời yêu cho vừa ngạt ngào
Nhuộm vuông lụa óng pha màu ái ân
Khít khao choàng lấy vai trần
Bồng bềnh huyền nhiệm nhích gần trăng hơn
Trách gió lay lá chờn vờn
Giận bóng bỡn cợt ghen hờn vu vơ
Hờn trăng ngoảnh mặt hững hờ
Thu dù muôn tuổi... vẫn mơ trăng gần

Kim Oanh