Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Cao Vời Tình ChúaỞ Thu lòng chạm phải đông
Hắt hiu bao phủ phòng không vắng người
Buốt lạnh tê dại bờ môi
Bạc pha mái tóc tình vôi trắng xòa

Người gây mưa bão nhạt nhoà
Dấu yêu tan tác dày dò năm canh
Bủa vây giăng màn sương lạnh
Tan tác đời bóng cô quạnh liêu xiêu

Xụp vào hố thẳm ngục thiêu
Âm vang thống thiết tiếng kêu van nài
Tuyệt vọng với được bàn tay
Thắp sáng bóng tối tình Ngài đở nâng

Phục Sinh cứu chuộc thế trần
Trái ngang hoạn nạn ân cần chở che
Hướng tâm cách nhìn muôn vẽ
Tình Chúa cao vời  mới mẻ đời con

Kim Oanh
Phục Sinh 2016