Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Tiễn ĐưaBóng chiều đỗ xuống trong mơ
Trăng thề nửa mảnh đang chờ đợi ai
(Biên Công Danh)

Bóng ai về giữa đêm mơ
Trăng khuya lơ lững treo hờ song thưa
Vật vờ một kiếp sống thừa
Màn đen vây bủa tiễn đưa một người

Kim Oanh