Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh - David Dong - Mỹ Dung

Tạ ơn Thiên Chúa trên Trời
Cảm ơn dòng nhạc cùng lời Tôn Vinh......


Sáng tác : Vũ Đức Nghiêm
Hòa âm: David Dong
Trình bày: Mỹ Dung