Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Nhạc Sĩ Phan Hùng - Tiếng Hát Phan Đinh TùngNhạc Sĩ: Phan Hùng 
Tiếng Hát: Phan Đinh Tùng