Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Tâm Tình


Thơ Cảm Tác Từ Hình: Phương Lan
Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải
Trình Bày: Kim Oanh