Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Lặng - Sáng Tác Trần Tuấn - Tiếng Hát Hiền ThụcSáng Tác: Trần Tuấn
Tiếng Hát Hiền Thục
Thực Hiện: Hong Van Pham