Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Thống Khổ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh