Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Gọi Hồn Xứ Việt( Kính tặng Bác Vũ Hối - Kỷ niệm Xuân 2011)

Melbourne rực rỡ hoa lòng
Rồng bay Phượng múa trời hồng Úc Châu
Vườn thơ tô điểm muôn màu
Ai đem nét bút lộn nhào thời gian

Cảo thơm Vũ Hối vang vang
Gọi hồn xứ Việt sang trang sử đời
" Việt Nam quê Mẹ ta ơi
Trong từng nhịp thở đất trời trở trăn" *

Lời tình con chữ giăng giăng
"Vân tự" lơ lững băn khoăn lữ hành
" Thủy tự" vượt sóng chòng chành
" Phong tự" hương gió thơm lành vấn vương

" Hoả tự" hừng hực yêu thương
" Trúc tự" bay lượn quê hương khải hoàn
Cảm ơn Người đôi tay vàng
Lấp sông vá biển giang san chẳng dời.

Kim Oanh
* Cảm xúc với lời thơ của Bác Vũ Hối viết tặng Kim Oanh - Melbourne 15/02/2011