Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Em Thành Thị


(Tặng Hai chú cháu anh Cao Linh Tử)

Cao Lãnh rực rở mai vàng
Đón em thành thị về làng vui xuân
Áo hoa tha thướt dáng trần
Tóc huyền môi thắm trắng ngần xinh xinh
Tiếc đôi mắt sáng lung linh
Che chi e thẹn gợi tình hữu duyên?
Tiếng cười ríu rít vành khuyên
Tết mùa nắng mới an nhiên tuổi hồng

Kim Oanh
* Ảnh của Cao Linh Tử