Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Tình Tấm Mẳn

(Ảnh chụp của Nguyễn Cao Khải)
Cảm tác từ ảnh chụp:

Tình Tấm Mẳn

Cội Sung tấm mẳn tình già
Một đàn con cháu thật thà vây quanh
Tạo nên mái ấm gia đình
An khang hạnh phúc trọn tình trước sau.

Kim Oanh
***
Tuyệt Tác Thiên Nhiên

Sung cội già trơ cùng tuế nguyệt
Oằn mình đau tuyệt tác nên tranh
Một đàn con ấp yêu bên mẹ
Nũng nịu mè nheo giọt sữa lành

Kim Phượng

***
Sung già tình đã già theo
Cành oằn rể uốn ngoằn ngoèo quấn nhau
Bên đèn vui vẻ là bao
Người đi kẻ ở dáng nào sao quên

Nguyễn Cao Khải