Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Alelujah- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II - Melbourne 2015Nhạc và Lời:Georg Friederich Handel
Lời Việt: Trần Văn Tín
Ca Trưởng; Nguyễn Xuân Kính Họp Ca:Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne
Thực Hiện Youtube: Hy, Báu