Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Thay Lời Thăm Hỏi


Ôi trời! Cảm động quá Kim Oanh!
Thư viết riêng mà gởi đến anh
Ít chữ nhưng tình cho thắm thiết
Đôi dòng lại nghĩa gói chân thành
Vườn Thơ Thẩn ấy đơm hoa quả
Tiếng hót vui này đến mái tranh
Khấn nguyện ơn trên xin hộ độ
Em tôi trị liệu bệnh mau lành.

Cao Linh Tử

4/6/2015