Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Mẹ Việt Nam Ơi! - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II Melbourne 2015, Úc ChâuThơ: Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn
Phổ Nhạc:Nguyễn Ánh 9
Ca Trưởng: Nguyễn Xuân Kính
Soloists:Mai Thị Thu Thảo - Trần Ngọc Cách, Nguyễn Thanh Huyền - Trần Long Thịnh
Họp Ca:Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melobourne
Ban Nhạc:
- Keyboard Nguyễn Xuân Minh
- Bass Nguyễn Xuân Triết
- Violins: Bùi Thanh Tiên, Nguyễn Bích Phương, Phạm Hoàng Phương Anh, Nguyễn Xuân Gia, Nguyễn Thành Tim
Thực Hiện Youtube: YenNguyen