Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Thiết Tha Thu Đến

Xin chút nắng hong lên môi má
Vá lại tim cằn cổi ngày qua
Khoác tím màu che giấu xót xa
Mùa hạnh phúc thiết tha thu đến
                                   (Kim Oanh)


Kim Oanh
Tháng 4/2015