Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Mùa Phục Sinh Yêu Thương Và An Bình - Melbourne2015

Thánh Đường Holy Name Reservoir
 Những tràng Hoa xinh dâng lên bàn thờ Chúa, với đôi tay khéo léo của Uyển Nhi.


Hình Ảnh: Kim Phượng & Uyển Nhi