Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Đáp Thư!
Cớ vì sao lòng tôi thẩn thờ
Tờ giấy học trò biến thành thơ
Không tem, chợt rơi vào ngăn cặp
Ô hay! Người lắp bắp chẳng nên lời

Cớ vì sao lòng lại thầm lo
Ruột gan cứ rối như tơ vò
Chân đi cuống quýt ... Amen tụng!
Liếc nhìn người ấy mặt buồn xo

Cớ vì sao đêm đến mộng mơ
Nhớ mãi người ta đến bơ phờ
Viết thư trả lại bao xao xuyến
Xin người nhận nhé.. chớ làm lơ!!!

Hỏi lòng lưu luyến tự bao giờ?!

Kim Oanh