Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Dáng Thu


Dáng thu môi mắt buồn tênh
Nương theo dòng xoáy tình mênh mang sầu
Mưa gieo mộng mị còn đâu
Giấc mơ lỗi hẹn tình đầu dở dang
Héo hon trời đất thở than
Phiến lá lịm kín mùa vàng xót xa
Còn đâu một giấc mơ hoa
Biển lòng dậy sóng phong ba mịt mù.

Kim Oanh