Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Nhặt Sầu


Một giấc mơ âm thầm lặng lẽ
Anh ra đi vắng vẽ nơi này
Sân trường hoa phượng rơi buồn tEm nâng niu nhặt khẽ sầu rơi!

Kim Oanh