Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Thu Khát Khao


Chiếc lá thu nao hát bâng khuâng
Gọi lòng lưu luyến đến nhau gần
Sắc tía tô son trời lá thắm
Đẹp ước mơ nồng đẫm mắt nhung

Chiếc lá thu nay vết tơ chùng
Ngại ngùng yêu.. nhớ.. thả mông lung
Đếm bước thu đi trùng trùng lối
Thôi đã hết rồi ... Bối rối nhau...

Thu ơi! Vội chi úa sắc màu
Trời vàng phai nhạt khối sầu đau
Mỗi chiếc lá rơi lòng yếu đuối
Phút tàn tình cuối ... Thu khát khao!

Kim Oanh