Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Dòng Sông Trôi


Chiều chiều ra ngắm dòng sông
Nhìn con nước lớn, nước ròng đầy vơi
Mơ em, nước đổ ra khơi
Nhớ em, nước thẩn thờ trôi về nguồn
Yêu em, nước xoáy cuộn tròn
Thương em sóng vỗ dâp dồn không nguôi
Nước đầy tình rộng lòng côi
Bên dòng sông chuyển tôi ngồi đợi em

Lê KimThành