Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Thơ Tranh: Cảnh Giới Hoa Nghiêm


Thơ: Hồ Trường An
Thơ Tranh: Kim Oanh