Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Thăm Bạn - Tình Bạn


Bài Xướng: Thăm Bạn

Cao Lãnh, Vĩnh Long mắy chặng đường
Xót xa thi hữu ngập tình thương
Quên Đi thống khổ, ôi vận nước!
Thơ Thẩn vườn nhà gió bốn phương

Mailoc

* * *
Bài Họa: Tình Bạn


Người nơi cố quận kẻ tha phương
Quý mến dù xa vạn dặm đường
Nan bắc đông tây nào cách biệt
Vườn nhà thơ thẩn một trời thương

Quên Đi
* * *
Bài họa Tình Bạn


Chung Vườn Thơ Thẩn một trời thương
Há cách gian lao mấy chặng đường
Chỉ ngại trời mây không với được
Tấc lòng trải rộng chốn ngàn phương!

Nguyễn Đắc Thắng
* * *
Vài Lời Thăm Hỏi

(Thân tặng 2 bệnh nhân QĐ và KO và chúc mau bình phục)

Vài lời thăm hỏi chút thân thương
Mỹ - Á xa nhau vạn dặm đường
Dù có muộn màng xin mến chúc
Mail nầy gởi net dẫu xa phương

Song Quang
* * *
Đôi Lời Cảm Kích


Một câu thăm hỏi vạn lần thương
Dù xa xôi cách mọi ngã đường
Vẫn không ngăn được Vườn Thơ Thẩn
Ý tình trải rộng dẫu muôn phương

Kim Oanh