Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Những Tình Khúc Nguyễn Ánh 9

Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9, tên thật là Nguyễn Đình Ánh
Ông đã được Chúa gọi về 14 - 4 - 2016 tại Sài Gòn
Nguyện cầu Linh Hồn Jerome Nguyễn Đình Ánh sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến

(Những chữ viết Hoa trong bài thơ là những sáng tác của Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9)

Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh
Sáng Tác: Nguyễn Ánh 9
Youtube: Bac Giang