Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Tháng TưTa nghiêng mình dưới nắng
Tủi buồn triũ trên vai
Ngày đi qua rất vội
Bóng tối nhoà tương lai

Phong thư tình đã cũ
Chút mùi hương thoáng bay
Góc trời ta vẫn nhớ
Giòng tóc người như mây

Biết tìm đâu ánh mắt
Nụ cười rất thanh xuân
Những ngày thơ hoa bướm
Võ vàng theo tháng năm

Quê hương mù khói sóng
Bọt bèo trôi mãi đâu
Bên kia đời gió cuốn
Nuốt lệ ngùi trông nhau

Thụy Khanh
15-4-86
(Trích từ thi tập Buồn Xưa Bây Giờ - Xuất bản tại 1990 Paris)