Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Ngày...Tháng...HạNgày... Tháng... Hạ...


Hạ trăn trở, Phượng một nơi
Ve sầu nức nở màn trời nhớ không
Còn chi ngày tháng thong dong
Ly hương từ đấy hết mong ngày về

Kim Oanh