Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Thơ Tranh: Mong Manh


Hình Ảnh & Thơ: Phương Lan
Trình Bày: Kim Oanh