Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Golden Dreams - Javad Maroufi - Amir Farid

Amir Farid, Nhạc sĩ độc tấu dương cầm. Anh gốc người Iran, sinh ra tại Mỹ.
Học trường University of Melbourne, Australian National Academy of Music.