Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Cõi Sương Mơ

 Quê Nội: Ấp Phú Hữu,Xã Trung Ngãi,Quận Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long 
      
Ngày đi vào cõi sương mơ
Đưa nhau về lại bến bờ yêu thương
Bờ tre xanh biếc bên đường
Làng quê Phú Hữu vấn vương thuở nào
Vườn xưa hoa giấy thắm màu
Ước nguyền hạnh phúc ngọt ngào tuổi xuân
Sinh ký đi trọn đường trần
Tử quy chung mộ hương phần Mẹ Cha

Kim Oanh
Mùa Thanh Minh 2016