Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Đến Ngày Giỗ Má 19-03 Âm Lịch

Anh Đức ơi, em chia sẻ cùng anh và gia đình tưởng nhớ Ngày Giỗ Bác nhé anh.


Thơ: Huỳnh Hữu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh