Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Hạ Thất Thủ!Anh biết! Xuân mùa mơn man ngõ
Đón gió reo trăng tỏ hương lay
Dìu dặt ru trầm khúc bên tai
Đan gối mộng cơn say điệp khúc

Anh  biết! Bỗng trời giăng mây đục
Phượng rũ buồn gục chết sáng nay
Hạ nung trời chẳng chút nương tay
Giấc mơ kiệt ai bày oan nghiệt

Anh  biết! Nỗi tủi hờn thấu triệt
Ve ngậm ngùi rên xiết  kên than
Đau thương thay tuổi mộng rụi tàn
Tương lai ngỡ ngàng âm vang cũ

Anh biết! Thành phố vùi trong lũ
Tràn tuôn dòng lôi cuốn niềm tin
Hy vọng vơi phút chốc biến hình
Hạ thất thủ muôn nghìn đau nhức

Anh biết! Mơ ngày mặt trời thức
Gió giao mùa dựng dậy hạ yêu
Xóa âm u bóng tối tiêu điều
Huy hoàng ánh quang thiều muôn lối

Kim Oanh
4/2016