Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Thơ Tranh: Gợi Hương Mùa Cũ

 Chúc anh Thắng Ngày Sinh Nhật vui trọn vẹn và dồi dào sức khoẻ.


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh