Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Ru Hoài Đời NhauXuân ru chiếc võng ầu ơ…
Đắp chăn Hạ ấm đêm chờ giấc ngoan
Nắng khuyết lệch áo Đông tàn
Đưa Thu vào cõi mơ màng tỉnh say
Bốn mùa quấn quýt mộng dài
Đêm yêu ngày thẹn ru hoài đời nhau!

Kim Oanh