Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Cho Đến Cuối Cuộc Đời - Trúc Hồ -Hồ Hoàng Yến&Quốc Khanh


Sáng Tác: Trúc Hồ
Trình bày: Hồ Hoàng Yến & Quốc Khanh