Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Vết Hằn Tháng Tư - Mất Thật Rồi - Bồi Hồi Nhớ
Bài Xướng: Vết Hằn Tháng Tư

Hè bắt đầu vào thành phố
Xuân dời bước xa nhường chỗ ve sầu
Thêm lần chạm phải vết đau
Rời quê mẹ cùng con tàu ly xứ
Thời gian qua là quá khứ
Cố gắng quên nhưng ký ức chối từ
Vết hằn bám chặc tháng tư
Nỗi buồn thân phận băm nhừ con tim.

Kim Oanh
***
Bài Họa: Mất Thật Rồi

Mái trường đây kia con phố
Dấu tích xưa còn lỗ chỗ tình sầu
Tim như bừng dậy vết đau
Ước mơ đẹp đã theo tàu bỏ xứ
Hoa còn chăng khi xuân khứ
Chuyện trăm năm em do dự câu từ
Để anh ôm mộng riêng tư
Cuộc tình dĩ vãng nát nhừ trái tim.

Quên Đi
 ***
Bài Họa: Bồi Hồi Nhớ

Nhà nàng cuối cùng dãy phố
Đời đẩy đưa lao tận chỗ biết sầu
Vai đời oằn gánh khổ đau
Gạt lệ nhỏ bước xuống tàu xa xứ
Hai chữ hoang mang hồi khứ
Chân bước đi lòng dụ dự chối từ
Quê người đêm mộng tương tư
Tình treo đầu gió nhão nhừ trái tim

Kim Phượng
 ***
Bài Cảm Tác: Tháng Tư

Ve lại tìm về thành phố
Tự chốn ngày xưa choán chỗ kêu sầu
Tiếng lòng vang động ngõ sâu
Màn đêm hút bóng con tàu ly tan
Bụi thời gian - màu quá khứ
Tiếng đời trôi - hồn mệt lử … đau thừ
Ve buồn khúc vọng tháng tư
Ta buồn khúc vọng nát nhừ tiếng ve!

Nguyễn Đắc Thắng