Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Tầm Xuân Thi 尋春詩 - Tống Chu Hy

Thực tình không dám có ý nghĩ xa gần gì đâu, chỉ là muốn chia sẻ chút nắng ấm đầu năm sáng nay, nơi tôi ở với mọi người thân quí trong nhà mà thôi.
Cầu chúc an lành.
PKT 01/05/2014


尋春詩                     Tầm Xuân Thi 

川原紅綠一時新, Xuyên nguyên hồng lục nhất thời tân,
暮雨朝晴更可人。 Mộ vũ triêu tình cánh khả nhân.
書冊埋頭無了日, Thư sách mai đầu vô liễu nhật,
不如拋卻去尋春。 Bất như phao khước khứ tầm xuân.
宋‧朱熹‧                  Tống Chu Hy 

Dịch Xuôi:
Quang cảnh suối đồng óng ả tươi màu chỉ có lúc
Trời làm chiều mưa sáng tạnh là để cho vừa lòng mọi người đấy
Cứ mãi vùi đầu vào sách thì ngày nào mới ngộ được
Sao không biết quẳng bỏ hết mà đi tìm xuân đi

Tầm Xuân Thi

Quang cảnh ngày xuân chỉ có lúc
Chiều mưa sáng tạnh đâu riêng ai
Vùi đầu vào sách bao giờ ngộ
Bỏ hết tìm xuân kẻo phí hoài.


Phạm Khắc Trí
01/05/2014
***
Tầm Xuân Thi 

Suối đồng một thời xanh óng ả
Chiều mưa sáng tạnh thỏa lòng người
Đọc hoài không thể hiểu đời
Ném đi sách vở Xuân tươi rõ ngời 

Mailoc phỏng dịch
***
Tầm Xuân Thi 

Trời Xuân chỉ đến lúc màu tươi
Sáng tạnh chiều mưa thỏa ý người
Nếu cứ vùi đầu bên sách vở
Bao giờ ngộ được?? Phí xuân thôi! 

Song Quang
 *** 
Thơ Tầm Xuân
Xanh đỏ ngập đồng phủ nước sông,
Tối mưa sáng tạnh lá hoa xuân.
Vùi đầu công vụ không ngày nghỉ,
Bỏ quách tìm xuân để thỏa lòng!

Đỗ Chiêu Đức
***
Tìm Xuân

Mùa xuân rực rỡ sẽ qua thôi
Sáng nắng chiều mưa đẹp dạ người
Sao mãi vùi đầu trong sách vở
Mà không tận hưởng cảnh xuân tươi?


Phương Hà
***
Quên Đi xin bổ sung thêm về Chu Hy. 
Chu Hy còn được gọi là Chu Tử. Ông cùng Trình Hạo, Trình Di đề xướng mở rộng học thuyết Nho Giáo, đưa thêm một số tư tưởng của Phật và Lão Giáo vào. Nên đời sao gọi là Tống Nho. Học Thuyết Tống Nho ảnh hưởng rất lớn đối với hầu hết người Việt Nam trong đời sống hằng ngày. Học Thuyết này được thể hiện rất chính xác, ngắn gọn trong bài Hát Nói " Kẻ Sĩ " của Nguyễn Công Trứ. 
Quên Đi góp vui với Bài Dịch Thơ:

1/Tìm Xuân

Hoa nở xanh tươi đẹp khắp đồng
Mưa xuân đến sáng thoả cơn mong
Thư văn bề bộn bao giờ dứt
Xếp lại vui xuân đẹp cả lòng.

2/Thơ Tầm Xuân

Đồng suối xanh tươi chỉ một thời
Mưa chiều sớm tạnh để người chơi
Mãi vùi trong sách ngày cạn hết
Thôi hãy tìm xuân thú cà đời.

Quên Đi
***
Hưởng Xuân 

Ngàn hoa xanh đỏ rực trên đồng
Tạnh hẳn mưa chiều đón rạng đông
Sách vở vùi đầu không thể hết
Gạt phăng để hưởng ánh xuân nồng! 

Nguyễn Đắc Thắng
***
Xuân Thì

Một thời đồng biếc suối hồng
Nắng mưa ấm lạnh bởi lòng người thôi
Vùi đầu trang sách chẳng ngơi
Xuân thì qua vội lỡ thời biết chăng?!

Kim Oanh
***
Chơi Xuân Kẻo Xuân Tàn

Cảnh đẹp đồng, sông phải kịp thời,
Mưa rơi tươi sắc điểm tô đời.
Hoài công mọt sách không ngơi nghỉ,
Sắp xếp tìm xuân hưởng cuộc chơi!

Mai Xuân Thanh