Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Mưa Hạ


Tháng Tư trời gió trời mưa
Đường trơn đường trợt ai đưa em về.
(Biện Công Danh)
***
Mưa Hạ

Tháng Tư nắng hạ chợt mưa
Phượng vỹ nhầu héo đong đưa rời cành
Chẳng ai thương tiếc thôi đành
Trôi theo con nước chòng chành xứ xa
Nhớ nhung gửi lại quê nhà
Đêm cô quạnh quẻ trăng sa đối sầu
Thời gian qua vội bóng câu
Hoa tan tác giữa dòng sâu xoáy mòn

Kim Oanh
19/4/2016