Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Đêm Phục Sinh Nơi Thánh Đường Holy Name - Melbourne 2016

Với đôi tay khéo léo của Uyên Nhi, những cánh hoa được trang hoàng mỹ thuật, dâng lên bàn thờ Mừng Chúa Phục Sinh - 2016
Uyên Nhi và con gái Bé Thư
Gia Đình Xuân Báu Uyên Nhi
 Tuyết Nhung, Tuyết Loan
Tuyết Nhung, Uyên Nhi


Kim Oanh, Bích Ngọc, Kim Liên, Uyên Nhi, Bé Thư, Ánh Nguyệt, Xuân Minh,Trang, Hoài, Bích

Hình Ảnh: Uyên Nhi