Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Dõi Bóng Ngàn Phương


Ta nhớ hè xưa vương mắt em 
Màu hoa phượng thắm nét ngoan hiền
Vần thơ dang dở tinh khôi mộng
Vàng úa thời gian lạc dấu tìm
Hỏi gió mây ngàn sao góp nhặt 
Thôi đành giữ lại góc con tim 
Mấy mươi năm mỏi đời dâu bể 
Mà bóng hình ai vẫn vẹn nguyên!

Du Tử Huỳnh
***
Dõi Bóng Ngàn Phương


Một thuở học trò bén gót em
Tình si áo trắng mộng rất hiền
Ôm nghiêng cặp nón chiều tan lớp
Dõi bóng ngàn phương cách trở tìm
Thức trắng sông xưa chèo khoang nhặt
Thả dòng than thở nghẹn đáy tim
Đêm nghe tâm sự tình không vẹn
Trăng sáng soi lòng bóng khắc nguyên

Kim Oanh