Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Năm Thánh Lòng Thương Xót - Thánh Đường Vinh Sơn Liêm - Melbourne

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Mebourne đã chính thức thông báo Ngài đã chọn Thánh Đường của Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam làm một trong năm Thánh đường của Giáo Phận để cử hành nghi thức mở ‘Cửa Thương Xót” cho Năm Thánh Lòng Thương Xót.


Hình Ảnh: Thanh Bình & NT