Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Bình Minh

Từ Thơ Tranh Chiều của Kim Phượng


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh