Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Giao Mùa - Cao Linh Tử

( Họa từ Thơ thơ tranh Giao Mùa của Kim Phượng)


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh