Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Xướng Họa: Giọt Sầu RơiBài xướng:

Giọt buồn đọng ướt bờ mi
Mưa chiều xuân nhớ người đi chưa về
Bờ sông con nước làng quê
Biết anh còn giữ câu thề năm xưa.

Biện Công Danh
***
Các Bài Họa:

Giọt thương giọt nhớ tràn mi
Giọt sầu giọt đắng ai đi quên về
Giọt đầy giọt cạn sông quê
Giọt trong giọt đục bội thề người xưa

Kim Oanh
***

Ai lau lệ ướt hoen mi
Còn đâu chung bước đường đi lối về
Ôm lòng phận gái chân quê
Hỡi người năm cũ vẹn thề hương xưa

Kim Phượng
*Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Vĩnh Long các niên khoá 1969 và 1976