Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Dáng ThuHồ biếc lóng lánh soi gương
Giọt tình mùa nhuốm tơ vương lá vàng
Đối bóng sóng mắt mơ màng
Dòng êm nhè nhẹ hôn nàng Dáng Thu

KimOanh