Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Vô Thường


Hai cô 6K.Phượng&Cô 9K.Oanh mến
Hai cô lại có thêm một tin buồn từ quê nhà nữa, Anh SQ thành thật chia sẻ nỗi buồn về sự mất mát người thân trong gia đình như vậy.
Xin cầu chúc cháu Ngô Thị Phương Linh yên nghỉ trong cõi Vĩnh Hằng.Xin gởi 2 cô bài thơ để sẻ chia.

Vô Thường

Đường đời Phật dạy lắm vô thường!
Biết thế nhưng lòng vẫn vấn vương
Khi có người thân đà cách biệt
Và làm xót dạ lại sầu thương
Sinh ly cản trở còn buồn nhớ
Tử biệt huống chi chẳng đoạn trường
Chả trách Trời xanh cay nghiệt ngã
Phân chia đôi ngã lại đôi phương

Song Quang