Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Chiều


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh