Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Vòng Yêu Ái


Ơn em cho nhớ tôi tròn
Nhớ sông biển cạn, nhớ mòn thiên thu
Tôi như sương khói mịt mù
Em như một nét tương tư gọi mời

Thơ em dìu dặt vàng rơi
Nhạc tôi niệm kín nửa đời vụng tu
Cái gì thì cũng phù du
Chỉ riêng cái nhớ thiên thu vẫn tròn...

Quýdenver
***
Bài Họa: Vòng Yêu Ái


Quả đất muôn mãi mãi tròn
Đi quanh vẫn phải mỏi mòn đợi thu
Mong manh hứng giọt sương mù
Lá mùa nhung nhớ sầu tư đón mời

Khúc tình vang nhẹ nhàng rơi
Đêm cô tịch thoát áo đời tịnh tu
Giao lòng yêu ái chu du
Vòng quay son sắt ngàn thu vuông tròn...

Kim Oanh
*** 
Bài Cảm Tác: Vo Tròn Nỗi Nhớ

Vì em, nỗi nhớ vo tròn
Cho tôi cuộn lại để còn ngàn thu
Đừng như sương khói mây mù
Dễ tan vào chốn ưu tư chào mời
Tình thơ góp nhặt cánh rơi
Đem về ấp ủ cho lời dưởng tu
Thế rồi thanh thản ngao du
Mặc cho thế sự nghìn thu méo tròn

Song Quang