Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Chia Buồn Cùng Gia Quyến Song Kim


  
(Xin thành kính phân ưu cùng Cháu Ngô Thị Phương Linh của Song Kim)

Trần ai thế giới rõ vô thường,
Trẻ thế đành đi bỏ địa phương!
Từ giã trần gian lên nước chúa,
Chia tay cõi tục tới Thiên Đường.
Biệt ly cháu ngủ yên vàng suối,
Để lại người thân xót dạ thương.
An ủi phân ưu lòng bối rối,
Song Kim sướt mướt lệ còn vương...!


Mai Xuân Thanh 
Ngày 11 tháng 11 năm 2016
Đăng nhận xét